• Pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
  • Pomoc w zawieszeniu lub likwidacji działalności gospodarczej,
  • Porady przy zakładaniu Spółki prawa handlowego,
  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz organizacji pracy,
  • Analizy finasowe