Usługa kadrowa i płacowa zawiera następujące elementy:

  • Prowadzenie ewidencji oraz akt osobowych pracowników,
  • Sporządzanie list płac,
  • Sporządzanie i zgłaszanie dokumentów oraz deklaracji ZUS pracowników,
  • Sporządzanie i składanie wszelkich wymaganych prawem deklaracji i informacji do odpowiednich urzędów skarbowych, ZUS i GUS z zakresu wynagrodzeń, podatku dochodowego i składek ZUS.